هفت تائیهاش....

١- خواستم بگم که بنده هنوز از کار بیکار نشده ام...هنوز یک ماه و نیمی وقت دارم که یا جام شوکران را سر بکشم یا یک خاکی بر سرم بکنم که شما ها لطفا دعا کنید بنده یک خاکی بر سرم کنم!!!!!

٢- هفته پیش شروین در راه رفتن به توالت در جهت انجام کار شماره ٢ :

   ? Who is gonna wash my KO*ON 

در کمال شرمندگی خدمت حضار محترم در منزل ما به آن عضو بدن که شامل دو تا لپ و یک خط در وسط می باشد می گوییم کو***ن و نمی گوییم باسن!!!!!! شرمنده از حضور با ادبان مجلس!

٣-یکشنبه قبل شروین به کاوه می گه : دد کاوه می خوادی بریم چاکی چیز من بازی کنم تو ریلکس کنی؟!!!!!!!!!!!!!!

۴-حرف زیادی برای گفتن ندارم فقط خواستم حال و هوای ترکوندن اساسی پائین عوض بشه!

۵- تا بعد....

/ 1 نظر / 2 بازدید
تی تی

خوب الحمدا.. پس یه ماهی وقت داری...پس دست به دعا میشویم.. اتفاقا ما هم ان عضو شریف را ک... ن مینامیم