ماجراهای من و بی بی

پریروز بی بی (گربه چاقم) را برای هواخوری فرستادم بیرون ...هواخوری هواخوری که نبود کمی هم تم تنبیه چاشنیش بود.... خلاصه تا دیروز صبح پیداش نشد ...صبح که در را باز کردم دیدم کز کرده دم در... آوردمش تو و اونهم با قهر رفت زیر تخت و خوابید.... عصری رفتم ببینم چرا اینقدر باهام قهره .... بغلش کردم دیدم داره ناله میکنه... بعد هم دیدم که نزدیکی های دمش یکمی خونی است ... نشستم زمین دو دستی کوبیدم تو سرم... کاوه که اومد خونه اونهم دلش نیومد ببینه دقیقا چی شده از بس که این زبون بسته درد داره...یکمی نازش کردیم و غذا بهش دادیم .... صبح به شروین می گم برو احوال بی بی را بپرس رفته می گه : مامان دم بی بی خراب شد.... ددکاوه دیشب درستش کرد  دوباره خراب شد!! ( همه ر  ها را  ی بخونید!)

بی بی امروز بهتره ولی دمش و هنوز پائین نگه می داره... فکر می کنم شکسته... جیگرم براش کباب می شه... امروز می برمش دکتر.... نگرانشم... خدایا حالش خوب بشه زود زود منهم قول می دم که دیگه ناشکری نکنم....

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پروانه هيچستان

نکنه يک گربه بد يک بلايی سرش آورده ، بعد زده دمش را هم شکسته !! طفلی بی بی خانم ... دکتر رفتيد ما رو بی خبر نگذاريد ..

فاطمه

از گربه میترسم.خیلی زیاد.یه بار خیلی مریض بودم،ماشین تو حیاط بود،بابا میخواست ببردم دکتر،یه گربهه که بچه اورده بود تو حیاطمون،وقتی خواستم سوار ماشین بشم پرید بهم...تقریبا از حال رفتم...خیلی بد بود.بابا کلی ترسید.با استرس و سرعت دنده عقب گرفت یه دونه از بچه هاش رفت زیر ماشین.دومیه هم فرداش رفت تو کولر زیر زمین و اونم مرد...دلم همیشه واسه مامان گربهه میسوزه.اما هنوز از گربه میترسم.با این حال نمیتونم درد کشیدن یه جونور حالا هر چی رو تحمل کنم...اگر چه در این گیر و دار مرگ هزار هزار ادمیزاد تو میدون جنگ و مرگ کرور کرور بچه از سر گرسنگی و قحطی ارزوی احمقانه ای به نظر میاد ارزوی سلامتی بی بی،اما بهر حال اونم یه عضوه از میلیارد میلیارد هم خونه مون تو این کره ی کوچولو.امیدوارم حالش خوب بشه...خیلی زود

مارمول

آدم حسابی وقتی از دست یکی ناراحته نمیذاردش بیرون در بعد بشینه حسرت بخوره. اسم این کار هم کشتن گربه دم حجله نیست. ضمنا ما هنوز وطنیم

زيتون

اولش فکر کردم بهش تجاوز شده... دم خوب می‌شه. نمی‌شه گچش گرفت؟ خوب شد من گربه ندارم ها... وگرنه از طرف سازمان حمايت از حيوانات تحت تعقيب قرار می‌گرفتم باری گچ گرفتن دم!

سبک وزن

به زيتون جون و بقيه که فکر کردن به بی بی ما تجاوز شده!: بی بی ما حدود ۵ سالی است که فيکس است و فکر نمی کنم کسی بهش تمايلی داشته باشه...مگر اينکه طرف حالش خيلی داغون بوده که تفاوت بين حيوون اخته و نا اخته را ندونه!!!!! ولی فکر نمی کنم فکر می کنم غضروف پائين دمش ضرب ديده شايد رفته زير ماشين شايد هم لايه شاخه ها گير کرده...حالش بهتره ...هنوز نمی گذاره کسی به دمش دست بزنه...ديروز که می خواستم دوباره معاينه اش بکنم بهم فيف کرد! مرسی از احوال پرسی های همه...

آفتاب گردون

من از بچه گی عاشق گربه بودم و گربه های زيادی و بزرگ کردم. دلم برای بی بی سوخت. اميدوارم خوب بشه....زود زود.......