روزانه 3

هفته ایی چهار ساعت وقت دارم که با خودم تنها باشم... یک عزیزی میاد و 4 ساعت لی لی را نگه می داره تا من به کارهام برسم... بعضی وقتها هم هیچ کاری ندارم یک بستنی می گیرم و می رم رو سکو بیرونی یک مغازه می نشینم و آدمها را نگاه می کنم...می دونم که بستنی گرونی است ولی به دیوانه نشدن من کمک می کنه !!!!

دیروز لی لی را که گذاشتم کیدز کلاب هنوز ده دقیقه نشده بود که رو دوچرخه بودم که دیدم پیجم می کنند... درتی دایپر!!! عوضش کردم و دوباره برگشتم تو جیم...بعد از بیست دقیقه دلشوره برای لی لی را بهانه کردم و از روی دوچرخه پریدم پائین...

در جواب صحرا باید بگم که از جایی که من ورزش می کنم لی لی را نمی بینم... اگر کاری باشه صدام می کنند... در جواب بیتا باید بگم از کجای سن دیه گو بگم برات؟؟؟؟ سوالی داشتی بپرس تا بگم عزیز دل...

/ 0 نظر / 2 بازدید