همین جوری.....

فقط خواستم بگم هنوز ۲۴ ساعت از رفتن سایه سر ما نگذشته است و ما احساس بیکسی مون به بینهایت رسیده.... دلمان هم تنگ شده و به شروین هم گفتیم که دد کاوه رفته ایران و اونهم قبول کرده و به هر کی می رسه می گه دد کاوه وفت اییان(رفت ایران)...باباش قبل از رفتن بهش کیف پول قدیمی خودش را داده و ۳ تا یک دلاری هم توش گذاشته با این سه دلار تا حالا همه دنیا را خریده و آزاد کرده...دیروز قرار بود با این ۳ دلار بره برای ما بستنی بخره...توی این گرما مارو تا دم بستنی فروشی کشید و آخرش دبه کرد و پول را نداد که نداد.... امروز هم می خواهیم بریم سینما فیلم surf's up ......حالا ببینیم می تونیم راضیش کنیم با ۳ دلارش برامون پاپ کورن بخره!!!!!......

/ 3 نظر / 2 بازدید
roya

سلام جاشون خالی نباشه ... تازه با اين سه دلار می تونين بيايين ايرانو برگردين

بی تا

جای سایه سر خالی نباشه. میدونم خیلی سخت میگذره. راستش من که اصلن فکر نکنم بتونم تحمل کنم باز خوبه شما اینهمه شحاعت داری خواهر من. دست از سر این سه دلار این بچه هم بدارید بذارید باهاش دنیا رو بخره و آزاد کنه.

سولانژ

عزيزترين هم رفته ايران اما فقط دوروزه. قدقد که چشم باز کرد می پرسه بابا؟ بابا؟ .. گفتم رفته ايران. اون هم هی راه می ره مي گه ايیران؟ ايیرن؟ کشته من رو. خلاصه که جاشون خالی نباشه.