شله زرد

دیروز یک شله زردی درست کردم ...به به ...شده بود عین یکی از مصالح ساختمانی!!!  اینقدر سفت بود که وقتی ریختمش تو ظرف و ظرف را چپه کردم عاشقانه بهش چسبیده بود و ازش جدا نمی شد!!! نمی دونم چرا با شله زردهای من می شه دیوار برد بالا؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید