وسواس

وسواس عجیبی گرفتم....دلم میخواد دستمال بر دارم برگهای خاک گرفته درختها را هم گرد گیری کنم...از بارون بدم میاد...اولین باریست که تو دلم میگم خدا را شکر فردا بارون میاد.....وگرنه دستمال بدست راه می افتادم  تو کوچه و خیابون.....

/ 2 نظر / 2 بازدید
نيش

جات خالي اينجا مرتب داره بارون میاد! همه جا تمیز شده!