پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

حالیته

                                       حالیته؟؟؟؟                               بعد از این اگر شبی نصفه شبی به کسونی مثه ما قلندر و مست و خراب تو کوچه بر خوردی ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید

بلنک

......این پست را با اجازه سبک وزن روی دیوار لونش آویزون کردم....                                                                                          {آجر}                                                نامه ای از یک کرگدن به                                                      یک کرگدن  آجر                                                                          ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 28 بازدید

ای خدا

                                               ای خدا امروز عروسی یکی از بهترین دوستامون بود و ما نبودیم......ریدم به این غربت و تنهایی... تو پیام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید