روزانه 2

امروز دارم می رم ورزش.. کلابی که ما عضوش هستیم یک قسمتی داره به اسم کیدز کلاب که بچه های 6 ماهه تا 12 ساله را هم به مدت دو ساعت نگه می داره... امروز برای اولین بار می خوام لی لی را ببرم اونجا ببینم چی می شه... شروین می گفت بگذار روز اول من هم باشم که مواظب لی لی باشم ولی من می خوام ببینم لی لی بدون شروین چه جوری سر می کنه...

الان می رم جیم بعد می رم دنبال شروین ..عصر هم شروین تمرین فوتبال داره...

لی لی الان از شلوار من آویزونه داره آواز می خونه...

پی نوشت: چقدر گفتم لی لی و شروین.....

/ 5 نظر / 21 بازدید
صحرا

تو که داری ورزش می کنی کجا می تونی لی لی رو ببینی ؟

صحرا

وا! این پرچم کجاست کنار اسم من گذاشت ؟ من همون صحرای خودمون هستما . یه بار فک نکنی یکی دیگه ام . مامان یاسین و دانی ام.

بیتا

چه خوب که نگار از روزانه هاش بنویسه کاش یکم در مورد سن دیگو مینوشتی