لی لی

من : لی لی جون رفتی بالا پیش یاسی و دوستش چیکار می کردی؟
لی لی :داشتم راه می رفتم اونها می خندیدند!من: چرا می خندیدند؟
لی لی :برای اینکه داشتم فانی می باشیدم!!!
(یعنی اینکه داشتم مسخره بازی در میاوردم!)
/ 2 نظر / 57 بازدید
دلفين

بنويس اي آشناي روزهاي دور دور دور...دلم تنگ شده بود برات...خواننده خاموشي هستم كه تمام اين سالها ميخوندمت امروز هم نميدونم چطوري هوس كردم بيام سر بزنم

صحرا

عزیزم حالا هی قیافه اش رو تصور می کنم و مسخره بازی در آوردنش رو.[قلب]