ترنم قشنگه....

خدمتتون عرض کنم که هم اکنون پسرک آتیش پاره من قطار اسباب بازیش را در حال حرکت فرستاد زیر یخچال ...قطاره رفته اون زیر گیر کرده نه جلو میره نه عقب...صدای سرسام آورش داره خلم می کنه......در جا می زنه و هو هو چی چی می کنه و بی بی ولنتاین هم مستانه می خنده....فکر نکنم به این زودی باطریش تموم شه.... امروز عوضش کرده بودم!!!!!

به آجر زنگ زدم هر هر می خنده ...هیچکی موقعیت منو درک نمی کنه!!!! بهم میگه الان نمی تونم بیام خونه ...زورم هم نمی رسه یخچالو بکشم کنار....ای خدا چه کنم...

دارم با خودم بلند بلند آواز میخونم....ترنم قشنگه توش پر از پلنگه ....ترنم تند می ره تند می ره ..شیفو شیفو دو دو شیفو شیفو دو دو.....................................

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نيمفا

اخ مامانی اون پسرت خوراک خودم جيگر اون پسر راستی مامانی بچه داری سخته؟؟؟؟؟؟؟؟؟