قر ریز

 

الان داشتم برای بی بی ولنتاین موقع خواب یکی از شعرهای حسنی را می خواندم برگشتم دیدم داره با شعر حسنی زیر لحاف قر می ده...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
آلوچه خانوم

نگار خانوم . باورکردن اینکه اکبر عبدی لایو آن استيج قابل رویت خیلی کارسختی نيست . اینکه اکبر عبدی درانتهای نمایش از مردم خواهش می کنه به بقیه هم خبر بدین بیان منو لایو آن استیج ببینن رو نمی شه باور کرد . اینکه اکبر عبدی با سرخاب و سفیداب کلاهگیس روی صحنه قر می ده و ... بیخیال ! ای بابا ... هيچ می دونی گویا این نمایش قرار بوده از مرداد روی صحنه باشه بعد مثل اینکه از شهریور شروع شده . شاید اگه همه چی طبق قرار پيش می رفت تو هم می تونستی اونو لايو آن استيج ببينی