همینجوری...

اوکی صبحمو افتضاح شروع کردم .... با یکی از همکارام دعوام شد... در حقیقت اون فضولی کرد بدجور ...من خر هم جوابشو ندادم....رستم طلا دیروز برگشت تو اورژانس که از همون اورژانس تحویل پلیس دادیمش.... دیگه چی بگم؟؟؟ آهان شروین از دیروز شروع کرده به کلمات سه حرفی را خوندن.... زندگی می گذرد.... 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
گلناز

از مدرسه شروین خان بیشتر بگو. سیستم کلاس اول اونجا و...

الهام

رستم طلا[خنده]