فقط همین

بنده از کالیفرنیا می لاگم...فقط خواستم بگم که دلمان برای جناب آجر تنگ شده و به ما بسیار دارد خوش می گذرد... جای همه خالی.

/ 5 نظر / 2 بازدید
فاطمه

به تو خوش بگذره،خوب به منم خوش میگذره دیگه خاله جونی تیک کر و این حرفا بووووووس

تي تي

دل ما هم برای شما تنگولیده ...پس چه شود

فاطمه

ببین نگار من سوغاتی میخوام یادت نره ها[نیشخند]

افرا و پاییز

ما به شروین شدیدا حسادتمون گرفته! مخصوصا به خاطر الایژا!! چه اسم باحالی! کجایی است؟ دختر است یا پسر؟ راستی فرق فضولی و کنجکاوی چیه؟!

سبک وزن

به افرا : الایژا یا ایلایژه اسم پسرونه است و امریکاییها خیلی می گذارند یعنی تازه مد شده و از اسامی انجیل است