سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

love is........

Love is......

آخر یک روز سخت و پرکار بیایی خونه ...زنگ در و بزنند و یک جعبه پشت در ببینی وقتی روی کارتو بخونی بفهمی که همسرت از هزاران هزار کیلومتر اونورتر یک گلدون گل شقایق و زنبق برات فرستاده که بهت بگه : درسته که خودش پیشت نیست ولی قلب و دلش پیش توئه....که گلهای گلدونتو نگاه کنی و برای خودت زمزمه کنی شقایق آی شقایق گل همیشه عاشق....

رخی و پیمان عزیز امیدوارم که همیشه عاشقانه هایتان را با ما قسمت کنید...

                                                                

   + سبک وزن - ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥