سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

اسباب کشی+ نصيحت خواهرانه

۱-آقا ما داریم میکشیم چه کشیدنی......اسباب ها را میگم ....البته این وسط دک و دهنمون هم داره کش میاد و این ماجرا یک هقته ایی کش خواهد داشت.....!!!!!!! چقدر کش !!!!!..متر بدم خدمتتون این کشها را اندازه بگیرید ببینید ازش یک کش تنبون برای سایه سرتون در میاد یا نه؟؟؟؟

۲- این توصیه را هم دوستان عزیزی به من سفارش کرده اند که در وبلاگم بگذارم که انجامش برای جوانان دم بخت ضروری است .......توصیه من به جوانان دم بخت این است که :(شبیه توصیه های یک خدا بیامرزی شد!!!!)

               اول حجله تون را علم کنید بعد گربه را دم درش بکشید!!!!

   + سبک وزن - ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٥