سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همينجوری....

یک عالمه چیز میز نوشتم پرید..... حوصله ندارم دوباره بنویسم...لب کلام

۱-در جریان هستید که از عزاداری متنفرم فقط خواستم بگم چهلم بابک بیات است و اگر از رفتنش ۴۰ سال هم بگذره هنوز زنده است...هرگز نمیرد آنکس که دلش زنده شد به عشق.

۲- این مطلب جناب میمون بی مغز هم خواندنش برای خواننده های بالای ۱۸ سال توصیه میشود....که بنده بارها در جاهای مختلف گفته ام و میگویم که میمون جان تو خدایی!!!

۳-بفرمایید ناهار چیپس و ماست!!!!!

   + سبک وزن - ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥