سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

کوچه

توی این کوچه به دنیا اومدیم ...توی این کوچه داریم پا میگیریم....یک روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بن بست بمیریم...

بابک بیات هم رفت..... یاد و آثارش در قلب ما محفوظ است.... وقت عزاداری نیست... بیایید ۶۰ سال زندگی پر بارش را جشن بگیریم...

بابک بیات با آثار جاودانه اش هرگز نمی میرد.....

   + سبک وزن - ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥