سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

فرياد زير آب

دیروز همین طور که به پست آلوچه خانوم راجع به بابک بیات ذل یا زل زده بودم تو دلم می گفتم چه جوری می تونم کمک کنم....یادم به داریوش افتاد.....با خودم گفتم داریوش یاور همیشه مومن است علاوه بر فریاد زیر آب از نادر کسانی است که بلده فریاد رو به آسمان هم بزند....داریوش به صلیب صدا مصلوبه از کنار بیماری یکی از بزرگان صدا و موسیقی ایران آسان نخواهد گذشت.... رفتم تو سایتش و براش پست آلوچه خانم را کپی کردم....۶ ساعت بعد داریوش بهم زنگ زد....با طنین مطمئن صداش خیالم راحت شد که این راه من بود...این کار من بود....فهمیدم که بابک کم و قدیمی و گم نیست.....بهم گفت که به چی احتیاج داره تا کارشو شروع کنه...به آناهیتا زنگ زدم و فرجام کوه و گذاشت رو دوشش و رفت سراغ بابک.....آخ اگر فقط چشمهای بابک بیات بگه آره هیچ کدوم کاری نداره.... تا اون زمان بیایید برای بابک دعا کنیم.....

   + سبک وزن - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥