سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

اخبار

۱-من یک برادرزاده دارم که ۸ سالش است و خیلی ناز و خوشگله ...اسمش نیکا است ...یکمی شبیه ژاپنیهاست...... .بی بی ولنتاین هم خیلی دوستش داره...از وقتی ما از کالیفرنیا اومدیم تگزاس خیلی دلمون براش تنگ می شه....دیروز یک گروه بچه ژاپنی اومدند توی یک رستورانی که ما بودیم..بی بی ولنتاین فینقیلی با اون عقل کوچیکش رفته جلوی یکی از این دختر کوچولوها واستاده می گه   Hi Nicka .....خیلی دلمون براش سوخت.....

۲-خوب به سلامتی باید حضور عزیزانی که اخبار پاتی ترین شدن پسرک را دنبال می کردند عرض کنم که تقریبا ایشان به امر مقدس جیش کردن در توالت واقف شدن و مادرشان مفتخر است که اعلام کند که دیروز با اینکه دایپر پاش بود تو رستوران به من گفت مامان جیش که جناب مستطاب آجر فرمودند که باباجون دایپر پاته بکن تو دایپر!!!!! که همون موقع بنده پادر میونی کردم و بی بی ولنتاین و پدر ارجمندش را مجاب کردم که حالا که نکردی بریم تو دستشویی بکن.....باور کنید وقتی می بردمش دستشویی انگار در خیبر را از جا کنده بودم از خوشیم بال بال زنان راه دستشویی را طی کردم!!!!!!!

۳-یک خبر دیگه از فینقیل بدم و برم....ایشون یاد گرفتند با موس کامپیوتر کار کنند ...خیلی هم وارد و حاذق هستند....احتیاجی هم ندارند که سرعت موس را براشون بیاریم پائین....روی تمام بازیهای  سایت Noggin  مثل فرفره کلیک می کنه و من موندم جل الخالق تنها عضو بدنش که مثل فرفره کار نمیکنه زبونش است!!!!!!!! وای به روزی که اونهم راه بیوفته!!!!!

 

   + سبک وزن - ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥