سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

وسواس

وسواس عجیبی گرفتم....دلم میخواد دستمال بر دارم برگهای خاک گرفته درختها را هم گرد گیری کنم...از بارون بدم میاد...اولین باریست که تو دلم میگم خدا را شکر فردا بارون میاد.....وگرنه دستمال بدست راه می افتادم  تو کوچه و خیابون.....

   + سبک وزن - ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥