سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

یک عاشقانه نه چندان آرام

 

عاشقانه ایی برای آجر

آجرم لطفا صبح به صبح وقتی مسواکتو از تو لیوان جا مسواکی بر می داری یک نگاهی هم به ته لیوان بنداز!!!

 

   + سبک وزن - ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥