سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

لی لی

من : لی لی جون رفتی بالا پیش یاسی و دوستش چیکار می کردی؟
لی لی :داشتم راه می رفتم اونها می خندیدند!من: چرا می خندیدند؟
لی لی :برای اینکه داشتم فانی می باشیدم!!!
(یعنی اینکه داشتم مسخره بازی در میاوردم!)

   + سبک وزن - ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳