سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

کجایی بک اسپیس لعنتی و دوست داشتنی؟؟؟؟؟

دیشب خواب می دیدم دارم وبلاگ می نویسم...یک جورهای عجیبی نسبت به نوشتن بی حوصله هستم و یک مقدار زیادش به این کیبورد لعنتی مک ربط داره که جای دال و ذال و ر و ز و ئ با هم قاطی پاتی است و من برای نوشتن یک متن دو خطی اینقدری که روی دگمه ها فشار می دم همون اندازه هم روی دیلیت می زنم ...یادتونه از بک اسپیس لعنتی می گفتم... این حتی بک اسپیس لعنتی را هم نداره!

کسی می تونه کمکی کنه که چه جوری این کیبورد را به حالت ویندوز در بیارم؟؟؟ یک عالمه حرف تو سرم است که باید بنویسمشون...لی لی یک چیزهایی می گه که باید ثبت در تاریخ بشه و غیره...

کمکککککککککککک.

   + سبک وزن - ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱