سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

بلنک

......این پست را با اجازه سبک وزن روی دیوار لونش آویزون کردم....

                                                                                         {آجر}

 

                                             نامه ای از یک کرگدن به

                                                     یک کرگدن  آجر 

                                                 

 

                    نامه ای از یک کرگدن آجر به

                         یک کرگدن تازه داماد

دوست عزیز مهربانم کرگدن تازه داماد 

وقتی شنیدم که تصمیم گرفته ای کوله بار زندگی را با کمک  زیبارویان حمل کنی بسیار مشعوف شدم و برایت از صمیم قلب (نه چندان سفیدم) آرزوی خوشبختی کردم

من خود بر این باورم که با نیروی عشق میتوان بیستون را کند .میتوان روزها و شبها بدون استاد٬ مثنوی هفتاد من از بر کرد.میتوان در دل سیاه کویر با لبخند٬ طعمه گرگ کرمانی شد.میتوان سرزنشهای خار مغیلان را تحمل کرد.میتوان ایستاد تا دیگران با نیشخند و طعنه عبور کنند و یا دوباره برگشت و از زیر صفر  شروع کرد...... 

ولی باید در تمام این احوال و شرایط سخت و دشوار زندگی امید و عشق را باور داشت ٬ آینه ها را شکست و صبر اختیار نمود که همانا زمان دشمن اصلی عاشقان است.....

دوست عزیزم گویا پیشگویی که بیش از یک دهه قبل نمودی درست بوده و همگی کرگدنهایی خندانیم......

 

   + سبک وزن - ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۳