سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

دست شکسته وبال گردن

انگشت چهارم دست راستم شکسته... برای همین ننوشتم...باید شش تا هشت هفته تو آتل باشه...داشتم با شروین بازی می کردم انگشت دست راستم خورد به کف دست چپم و تقی شکست... به همین تخ...میی که خدمتتون عرض می کنم!!!!!!!1

لی لی بیدار شد باید برم...

   + سبک وزن - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠