سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

 

تلفن خونه داره زنگ میزنه لی لی آشفته از وسط شیر خوردن بلند میشه دو زانو میشینه دست راستشو می گذاره دم گوشش و می گه : اه اه اه... بعد هم بر می گرده به شیر خوردن.... رسما شهیدش کردمایقدر چلوندمش و جیغ زدم..

   + سبک وزن - ۱:٠۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠