سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

شروین و لی لی

شروین : ماما نمی دونم چرا اینقدر پام می خاره.

من: حتما به یک چیزی آلرژی داری...

شروین: آخ آخ نکنه به لی لی آلرژی داشته باشم؟؟؟؟؟

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

شروین به لی لی : الهی من قربون اون دایپر پرت برم ...

   + سبک وزن - ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩