سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

برای ثبت در تاریخ

فقط خواستم خدمتتون عرض کنم که هم اکنون بنده بچه به بغل خدمت خلیفه مشرف شدم...شروین از خنده رو زمین ولو شده بود و می خواست از این صحنه عکس بگیره که با فریاد مادرش مواجه شد....بچه اژدها وقتی روی مود خوب نیست در صورتی که توی بغل نباشه یک فریادهایی می کشه که می ترسم بگذارمش تو تختش کولی گری کنه همسایه های زنگ بزنند پلیس....فقط خواستم این توالت خانوادگی در تاریخ ثبت شود فقط همین...قصد چس ناله هم ندارم اصلا... اصلا و ابدا...

   + سبک وزن - ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩