سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

سخنان قصار من...

در روزگاری که مردها خاله زنکهای محل هستند از زنهایی که کودک سرکش درونشان ذاتا خاله زنک هست انتظاری نباید داشت....

   + سبک وزن - ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩