سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

سووشون....

«گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت. و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟».

پی نوشت: بنده بسیار این روزها دلم سووشون می خواهد...تو رو به خدا اگر کسی نسخه پی دی اف یا حتی آدیو یا لینک اینترنتی اش را سراغ دارد برام بفرستد...صواب داره ...زن حامله ویار سووشون کرده این روزها ...به دادش برسید...

   + سبک وزن - ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩