سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

کلمات قصار

 اوکی به لیست کلماتی* که تا سر حد مرگ منو حرص می ده سه تا دیگه اضافه شد... دخملی و پسملی و آخریش که دیگه دیشب وقتی شنیدمش داشتم خودمو با کارد آشپزخونه خونی و مالی می کردم هسمری بود!!!!!!! فکر می کنم اگر کسی خودشو برای شوهر یا زنش بخواد چس کنه (شما بخون لوس کنه ) صداش می کنه هسمریبه جای همسری!!!!! .... نکنید عزیزان ... نکنید.... من این روزها همین جوریش هم یک جورهایی دست به کارد هستم !!!!! خونم میوفته گردنتون باید جواب خانواده ام را بدهید ها.....

*کلمات قبلی بانو و خانومی بود!!!!!

پی نوشت: این لیست ادامه دارد.... حالا شما کلمه پیشنهاد کنید اگر با خوندن کلمات پیشنهادی باز دوباره دست به کارد شدم به لیستم اضافه می کنم و به کامنت گذاری که حرص آور ترین کلمه را پیشنهاد کند جایزه ایی تقدیم خواهد شد!!!! (مثلا دعوت به شام شب هفت بنده!!!)

   + سبک وزن - ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩