سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همین....

نوشته های مربوط به بابا و مریضیشون را خصوصی کردم تا جلوی چشمم نباشند... پسوردش را به هر کی که بخواد بخونه می دم کافیه برام کامنت بگذارند...

مرسی...

قول می دهم که برگردم با خبرهای خوش و روحیه ایی بهتر...

   + سبک وزن - ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩