سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

ولنتاین من

تولد ولنتاین ترین پسر بچه تخس دنیا مبارک.....

میلاد باسعادت شروین معروف به بیبی ولنتاین آجرزاده مبارک....

انگار همین دیروز بود که با اون قیافه مسخره ات گذاشتنت تو بغلم... شش سال گذشت و ما هر روز عاشق تر از دیروزیم...

   + سبک وزن - ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸