سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

برای ثبت در تاریخ

دیروز شنبه ٢۶ دسامبر ٢٠٠٩ اولین دندون شیری شروین پائینی دست راست درsea world  سن آنتونیو افتاد لازم به ذکر است که نامبرده مشغول خوردن کوکی سبز رنگ بود....در ضمن شب کریسمس این دندون ذکر شده لق شده بود...همین..

   + سبک وزن - ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸