سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همانند شیر دریایی

تمام زندگی مثل یک شیر دریایی روی یک توپ قرمز نشسته ام و با نیش باز دارم دست می زنم و همه را تشویق می کنم و هورا می کشم.... هر از گاهی هم یک ماهی کوچولو  به عنوان تشکر می اندازن تو دهنم.... تنها وظیفه و حقی هم که دارم این است که اولا مواظب باشم از روی توپ قرمزم با ک**ون زمین نخورم دوما یادم نره که مرتب دست بزنم.....آفرین .... مرحبا ..... مرحبا...آفرین....هورا.....دمت گرم... 

مهم نیست که چه اتفاقی بیوفته یا افتاده یا قراره بیوفته من باید دست بزنم و تعادلم را حفظ کنم.... همین....دلم هم خوش باشه که ماهی دارن برام می اندازن...بپر بالا بگیرش.....آفرین....

   + سبک وزن - ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸