سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

نت بوک صورتی

با نت بوک جدیدم می نویسم.... هورا.... رنگش هم صورتیه!!!!!!!! می دونید چرا؟ برای اینکه هیچ موجود ذکوری جرات نکنه بهش دست بزنه... شروین که از رنگ صورتی وحشت داره و هر چیز که صورتی باشه را خدا را شکر جیز می دونه!!!! چون مال دختر هاست و پیف پیف و اه اه... کاوه هم که با اون کبکبه و دبدبه و یک من ریش و پشم کسر شانش می آد که طرف اجناس صورتی بره.... واسه همین بنده این نت بوک فینقیلی متعلق به شخص شخیص بنده است. یکمی زیادی کوچولوهه و اینجانب با چشم غیر مسلح همه چیز را باهاش رویت نمی کنم ولی بهتر از تو صف نشستن است!!!! خلاصه که شنگولیم و منگول... مبارکم باشه...

پی نوشت: شاید هم برم پسش بدم!!!!

   + سبک وزن - ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸