سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری...

اوکی صبحمو افتضاح شروع کردم .... با یکی از همکارام دعوام شد... در حقیقت اون فضولی کرد بدجور ...من خر هم جوابشو ندادم....رستم طلا دیروز برگشت تو اورژانس که از همون اورژانس تحویل پلیس دادیمش.... دیگه چی بگم؟؟؟ آهان شروین از دیروز شروع کرده به کلمات سه حرفی را خوندن.... زندگی می گذرد.... 

 

   + سبک وزن - ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸