سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

شاخ رستم....

شاخ رستم سر و مر گنده نشسته تو اتاق خصوصیش داره از تلویزیون فلت اسکرینش برنامه صبحگاهی را می بینه و صبحونه پنکیک و تخم مرغ و آب پرتقال با نون تست فرانسوی با کافی می خوره.... کجا بره از اینجا بهتر؟؟؟؟  هر دوساعت یکبار هم ٢ میلی گرم مو*رفین می زنه به بدن!!!!! مفت و مجانی اتاقش غذاش عیشش و نوشش براهه... تا هم ما می ریم تو اتاق که راجع به مرخصش شدنش حرف بزنیم می زنه زیر گریه که شما ها خیلی ظالمید که منو دارید می اندازید تو خیابون اوهو اوهو اوهو....

 دلم می خواد با یک چوب کلفت بزنم تو کله اش....

   + سبک وزن - ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸