سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

کراوات .....

تلویزیون ایران داره یک میز گرد راجع به درمان و بخش خصوصی و عمومی نشون می ده ۴ تا دکتر دارن بحث می کنند.... از بین این چهار تا فقط دکتر رحمانی که جراح است کراوات زده .... این دوربین لعنتی یا از پشتش داره می گیره یا وقتی کلوز آپ می گیره تا زیر گردنش جلو می آید که مبادا زبونم لال زبونم لال ما چشممون به کراوات دکتر جان روشن بشه....

   + سبک وزن - ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸