سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

چی بگم؟

نمی دونم باید چی بنویسم... دلم اندازه یک دنیا گرفته... شرمنده همه همکارانم تو بیمارستانهای تهران هستم که این حداقل کاری بود که اگر اونجا بودم از دستم بر می آمد... الان می تونم تصور کنم که درمانگاه اورژانس جراحی بیمارستان امام چه خبر بوده....

به قول میمون عزیز: اما می دانم که شرمندگی آنکه نیستم تا به داد هموطنانم برسم، تا ابد بر دوشم خواهند ماند.

راهنمای کمکهای اولیه در برخوردهای خیابانی به نقل از میمون بی مغز

توصیه های ایمنی برای شرکت درگردهمایی های اعتراض آمیز به نقل از میمون بی مغز

   + سبک وزن - ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸