سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

ثبت در تاریخ

برای ثبت در تاریخ:

امروز شروین در سن پنج سال و سه ماه و ٢ روزگی در حضور من و باباش و بابابزرگ و مامان بزرگش ( پدری) دوچرخه سواری یاد گرفت.....

   + سبک وزن - ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸