سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری

از وقتی فهمیدم اینجا قیلتر است اسهال نوشتاری پیدا کردم... همه اش می خوام بیام اینجا فحش و بد بیراه و حرفهای بدبد بزنم تا حداقل کو....م از این قیلترینگ بی انصاف نسوزه... حداقل یک کاری کرده باشم که ارزش قیلترینگ داشته باشه!!!!!!!!!! 

ولی یک کاری کردم که نمی دونم درسته یا نه... لینک یکسری وبلاگهای اسمشو نبر را از توی لینکهای بغل دستیم برداشتم... به هر حال اونها این قدر ویزیتور دارند که احتیاج به لینک من نداشته باشند....  نمی دونم تاثیری داره یا نه؟؟؟؟؟؟؟

 

   + سبک وزن - ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸