سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

سوال ...

آهای آدما که از ایران اینجا را می خونید.... آیا اینجا فیل تر است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   + سبک وزن - ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸