سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

آدم حواس جمع....

آدم حواس جمع آدمی است که لباسهای چرک را به جای ماشین لباس شویی بندازه تو خشک کن  دستمال نرم کننده هم بندازه بعد از چند دقیقه در خشک کن را باز کنه که یک حوله اضافه کنه و ببینه تمام لباسها خشک خشکه...مات مات لباسها را نگاه کنه و با خودش بگه جل الخالق عجب خشک کن سریع و السیری!!!!!!

   + سبک وزن - ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧