سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری

دیروز به این نتیجه رسیدم که جای قاشق چنگالهای هر خونه بر حسب عادات خورد و خوراک اون خونه چیده می شه.... برای ما که بیشتر از قاشق چنگال استفاده می کنیم قاشق و چنگال کنار هم هستند .... دیروز خانمی که خونه را تمییز می کرد اومده بودو داشت ماشین ظرف شویی را خالی می کرد و جای همه چیز را بهم زده بود و کارد و چنگال را کنار هم گذاشته بود!!!!!!!! وقتی که دیدم اینجوری داره می چینه بهش گفتم کاردها را بگذار تو ردیف کناری و قاشقها را بگذار تو ردیف وسطی کنار چنگالها.... همین جوری مات مات منو نگاه می کرد که آیا من دیوونه شدم یا تصمیم دارم استیک را با قاشق ببرم.... خبر نداره که اگر اون قاشق های گنده نباشه ما نمی تونیم کیلو کیلو پلو با هر لقمه تو دهنمون خالی کنیم....

نتیجه اخلاقی این پست چیه؟؟؟؟

پی نوشت: از خوردن پلو با چنگال بیزارم!!!!!!!!!!!!

   + سبک وزن - ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧