سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

چی بگم؟

این یعنی چی که آدم تو سن ٣۵ سالگی ( آره جونم من هنوز سی و پنج سالمه و سی و شش سالم نیست و به قول آمریکایی ها دفنتلی سی و هفت هشت ساله نیستیم.. آخه از نظر بنده خدای عزیزی وقتی ما سی و رد کردیم شدیم یک خانم سی و هفت هشت ساله....به قول گیلاسی آیکون مصبتو شکره!!!!) حرفم یادم رفت!!!!!! باور کنید حرف اصلی یادم رفت.... اصلا وقتی صحبت سن میاد وسط من یاد عقده های دوره نوجوانی و کودکی و بزرگسالی و غیره میوفتم!!!!!!

آهان می خواستم .... چی می خواستم بگم؟؟؟؟ باور کنید که آلزهایمر زود رس گرفتم...باور کنید تو ٣۵ سالگی هم می شه آلزهایمر گرفت و پیر نبود....

   + سبک وزن - ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧