سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

آلوچه خانوم و نارنج و مارمول فیدتون کجاست ؟؟؟؟

از رولینگ بلاگ کاملا دست شستم و به گوگل ریدر رو آوردم برای لینکهایم...البته هنوز چند تا لینک زن صیغه ایی در گوگلم قایم کرده ام...بزرگترین غصه زندگیم این شده که آلوچه خانوم و نارنج و مارمول را نمی تونم توی لیست وارد کنم !!!!!! دارم خل می شوم... یکی به دادم برسه لطفا....صواب داره یا شاید هم ثواب داره!!!!

پی نوشت: البته آلوچه خانوم قبلا گفته فیدش خرابه!!!!

پی نوشت 2: اگر کسی از قلم افتاده لطفا یادآوری کنه!

   + سبک وزن - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧