سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

برادرانی به چشم برادری جگر!!!!!

 به چشم برادری این کامران و هومن عجب برادران جیگر طلایی هستند!!!! الان  تو تلویزیون داره ویدیوی من اگر نباشم را نشون می ده گفتم اگر اینو ننویسم خوابم نمی بره!!!!!!!!!!!!!!!!!خلاصه به قول یک بزرگواری : اگر گفت جگرت را ...صد ضربه.... اگر گفت جگرت را بخورم و جگرکیی در آن اطراف باشد موردی ندارد!!!!! خلاصه مال ما موردی نداره چون سر خیابونمون جیگرکی  لوبیز است!!!!

 

 

   + سبک وزن - ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧