سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

آیک

we are ok.

   + سبک وزن - ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧