سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

باز هم بک اسپیس لعنتی

خیلی بده وقتی به مدت ٣٠ ثانیه دستت روی بک اسپیس لعنتی گیر کرده!!!!! فقط عمق فاجعه را درک کنید لطفا..... داشتم از کسانی که یک زمانی دوستم بودن می نوشتم....خاک بر سر من ترسو خود سانسور کن بیچاره بی خاصیت بی مصرف احمق کنن............

 

   + سبک وزن - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧